Petycja w sprawie budowy Mostu na Zaporze Bądźmy razem dla Wawra

Mamy już 1 podpisów
82.433333333333%
Ciągle potrzebujemy 1 podpisów

Petycja

Petycja zostanie wysłana do:
  1. Prezydenta m.st. Warszawy,
    Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz
trasa_most_na_zaporze

Wybudujmy most lokalny dla dzielnicy Wawer!

Dzielnica Wawer to największa dzielnica m.st. Warszawy. Jedyną bezpośrednią możliwością przejazdu z tej dzielnicy na drugą stronę Wisły jest Most Siekierkowski. Most ten jest obecnie najbardziej obciążonym mostem w Warszawie, przy średniej liczbie pojazdów na dobę przekraczającej 110 tysięcy pojazdów.

W niedługim czasie budowany będzie most w południowej części dzielnicy Wawer w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy. Przeprawa ta będzie miała jednak głównie charakter tranzytowy i nie będzie wystarczająco dogodnym przejazdem dla mieszkańców Wawra. W dalszym ciągu największą „dziurę” na Wiśle jeśli chodzi o mosty stanowić będzie obszar dzielnicy Wawer.

Dla rozwiązania problemów komunikacyjnych naszej dzielnicy niezbędna jest trasa Nowo-Zwoleńska i Most na Zaporze. W Wawrze mieszka coraz większa liczba osób i bez powstania takiej lokalnej przeprawy dzielnica Wawer utknie całkowicie w korkach. Także zwiększająca się liczba mieszkańców Wilanowa oraz duży potencjał inwestycyjny tzw. łuku siekierkowskiego wymaga dodatkowej przeprawy przez most. Most na Zaporze, łączący dzielnicę Wawer oraz dzielnicę Wilanów, planowany jest od lat 80-tych ubiegłego wieku. Najwyższy czas realnie powrócić do tego pomysłu.

W 2007 wykonano na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy „Studium wykonalności trasy i Mostu na Zaporze na odcinku od ul. Augustówka do ul. Mrówczej„, które już wtedy określiło taką inwestycję, jako efektywną ekonomicznie nawet dla skrajnie pesymistycznych wartości parametrów takich jak wielkość ruchu, koszty inwestycyjne, współczynnik redukcji wypadków.

Patroni akcji:

razemdlawawra     Sadul1          osiedleZerzen          RafalCzerwonka_logo

ciekawywawer_logo         kulturalnywawer1         inicjatywa_razem

wawernewslogo            chcemy_mostu                   nadwisle_logo

WWS             

Treść petycji

Do:
Hanny Gronkiewicz Waltz, Prezydenta m.st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

Zwracamy się z prośbą o rozpoczęcie działań zmierzających do budowy przeprawy przez Wisłę łączącej dzielnicę Wawer i dzielnicę Wilanów czyli tzw. Mostu na Zaporze.

Dzielnica Wawer jest największą dzielnicą Warszawy, a do obsługi ruchu samochodowego w kierunku ścisłego centrum miasta służy tak naprawdę jedynie Most Siekierkowski. Most ten jest obecnie najbardziej obciążonym mostem w Warszawie, przy średniej liczbie pojazdów na dobę przekraczającej 110 tysięcy pojazdów. Każda stłuczka na trasie siekierkowskiej powoduje ogromne problemy komunikacyjne dla mieszkańców Wawra.

W niedługim czasie budowany będzie most w południowej części dzielnicy Wawer w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy, ale przeprawa ta będzie miała jednak głównie charakter tranzytowy i nie będzie atrakcyjnym przejazdem dla mieszkańców Wawra. W dalszym ciągu największą „dziurę” na Wiśle jeśli chodzi o mosty stanowić będzie obszar dzielnicy Wawer.

Problemy komunikacyjne dzielnicy Wawer może rozwiązać planowana od dawna Trasa i Most na Zaporze. Jest to najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców dzielnicy Wawer inwestycja.

Liczymy na Pani wsparcie!

Z wyrazami szacunku,
[imiona i nazwiska osób popierających]

Aktualności

Startujemy z petycją w sprawie Mostu na Zaporze! #mostnazaporze

Rozpoczynamy zbieranie podpisów pod petycją w sprawie Mostu na Zaporze. Ile zbierzemy podpisów? Tysiąc? Dwa, a może trzy tysiące? To zależy tylko od Was. Zapraszamy do poparcia!

Popierający

1 popierających do chwili obecnej. Dołącz do nich!

Podpisz petycję!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb kampanii na rzecz budowy Mostu na Zaporze.